Editör Kasım 2017

Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve ...

Vakit Nakittir

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerîm’de asra, akıp giden zamana, kuşluk vaktine, gece...

Zamanın Bilinçli Kullanımı

Allah Teâlâ,  zaman zaman Yüce Kitabında zamanın önemine dikkat çekmek...

Kur’an-ı Kerim’e Göre Harcama Ahlakı ve İsraf

Doğal olarak Kur’an-ı Kerim’e inanan tüketicinin davranış biçimi farklılık ...

İsraf Hastalığı

İnsan eşrefi mahlûk olarak yaratılmış, bütün nimetlerle donatılmıştır. Alla...

İsraf Eritir

Elhamdüli’llahi Rabbi’l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muham...

Zamanın Kazası Olmaz

Biz insanız. İnsan olarak dünyaya geldik. Ama insan olabildik mi sorusuna t...

En Kıymetli Olanı En Karlı Olana Yatırmak

Bismillahirrahmanirrahim

“Rahman ve rahim olan Allah’ın Adıyla”

“Asr’a yemin ...

Mü’minlerin Temel Özelliği Cihad

Bir Kur’an kavramı olan cihad, Yüce Allah yolunda, O’nun kelimesi/dini en y...

Din Samimiyettir

Din öteden beri, Tarih, Antropoloji, Sosyoloji ve Dinler Tarihi gibi sosyal...

Gerçek Âlim

Her mesleğin gerçek ehli vardır. İlimde de gerçek ilim sahibi vardır. Gerçe...

Güncel Jeo-Politik ve D-8

Dünya da politik dengeler dinamik bir yapıya sahiptir. Yüzyıllar boyunca dü...

Yolların En Güzeli

Din adına nice şarlatanların, sömürü ve saptırıcıların, dinde eğrilik araya...

(Ders) Yapma-Elleme ile Büyütülen Çocuklar!

Günümüz anne babalarının çocuklar ile ilgili en büyük sıkıntılarının başınd...

Hz. Üseyd Bin Hudayr (r.anh)

Medîne’ye islâmiyeti öğretmek için gelen Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâ...

Burhan Çocuk Kasım 2017

Kapıyı İtin, Açılacaktır


Kral, emri altındakileri önemli bir görev için sına...

Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -8

Hz. Muğîre b. Şu‘be (radiyallahu anh)’ın katibi Verrâd’in anlattığına göre:...