Editör

Âlimlerimizin beyanlarına göre herkesin vücudunda nefs bulunur ve hiçbir za...

Nefis Tezkiyesi (Arınma, Temizlenme)

Tezkiye, Arapça bir kelimedir. Artırmak, temizlemek, arındırmak, düzeltmek,...

Mübarek Günler, Aylar ve Yıllar

İslama göre zamanın bütün dilimlerinin sahibi Celal ve İkram sahibi, bereke...

Bizi Nefsimize Galip Et Rabbim!

İki yol var insanın önünde. Biri tek dost ve velî olan Allah’ın, diğeri apa...

Kur’ân Rehberdir

Müslümanlar namazlarda Fatiha suresini okur, âlemlerin Rabbi’ne yalvarır ve...

Nesli ve Nefsi Muhafaza Etmek

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Allah Zülcelal’e sonsuz hamd ü senalar ve şü...

Derviş Olmak; Devrilmiş Olmak

  Derviş olmak ne demektir? Mürşidi kâmilin elinden tutup, “Ya Rabbi, b...

Dar-I Fena’dan Dar-I Beka’ya Yolculuk

Dünya Telaşı İçinde Takva Azığına Ulaşma Mücadelemiz

“Nefsini tezkiye eden e...

Zor Zamanın Ahlâkı

Ahlâk bütün zamanlarda güzeldir, gereklidir. Ancak zor zamanlarda ahlâk diğ...

Sohbetsiz Geçen Günlere Yazık!

Sohbetin oluşumu için üç şeyin bir arada bulunması gerekir. 

Birincisi ...

İmam Mâlik Rh.a. ve Zühd Hayatı

Medine alimlerinin ilminin vârisi. Hicret yurdu imamı, yüzüne bakanların ah...

DOSDOĞRU OL!

Her zaman Kur’an-ı Kerim’in: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd sûresi, ...

Dostlarla Hasbihâl…

Yanımıza yöremize bakınca, daha önemlisi kendi ruh dünyamıza nüfuz edince ş...


Kader’e İman Etmemek Küfürdür

Zamanımızda bir takım câhiller ve sapıklar türetilmiştir. Kadere îmân Kur’â...

Ölüme Giden Hayat Yolunda…

Bir zamanlar efendisinin evine her gün nehirden su taşıyan bir köle vardı. ...

Nasıl Bir Kardeşlik?

Rahmet yüklü evrensel mesajlarıyla gönülleri fetheden Hz.Peygamber (S.A.V.)...

BÜLBÜL OLDUM GÜLİSTANDA

Bülbül oldum gülistanda şakırım

Gül dalında biten gül neme yetmez.

Süleyman’ı...

Müslüman Aklını Kiraya Vermez

Avcılar bir araya gelmişler av maceralarını anlatıyorlarmış. Birisi demiş k...

Pir Seyyid Ahmed Er-Rufai Hz. Buyuruyor ki;

Ey muhib, işlerinde beyyine ile yani delile dayalı olarak hükümet ve insafl...

Aklın Temelinde Allah Korkusu Vardır

İnsanda bulunan her güzelliğin kaynağı Allah korkusudur. Allah’tan korkan b...

Tarihten Günümüze İslamcılık Akımları II-Çağdaş Mutezile ve Modern İslamcılık Düşüncesi

Klasik mutezilenin en önemli iddiası Kur’an mahluktur düşüncesidir. Abbasî ...

Efsane bir hoca; Mahmut Bayram Hoca

Sabahın yedisinde yollara düşen, gecenin bir vaktine kadar koşturan bir ada...

Burhan Çocuk Nisan

Ezanla Alay Eden Çocuk 

Arkadaşlar sevgililer sevgilisi peygamber efend...