Editör Ağustos 2015

Eskiler, rahmetle zahmet arasında tek bir nokta farkı olduğunu söylemişler....

Ömrümün Baharı

İlkokul birinci sınıfı doğup büyüdüğüm köyde okudum. İkinci sınıfa Oltu ilç...

Kulluğa Çağrı

Rabbimiz insanları, kendisine kul olmaları için yarattığını bildirmektedir....

Dünya Bizi Bekliyor

Yeryüzüne Allah’ın Halifesi olarak gelen biz insanlar, Allah adına zulmü or...

Allah’a Kavuşmaya Mani Olan Perdeler

Kalbimizle Allah  Arasına Giren Perdeler


Allah Teâlâ Hazretlerine ebedî ...

Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahabe

Sahabi arkadaş/dost olmak anlamına gelen sohbet/suhbet kelimesinden müştak ...

Ashabın Kuran Karşısındaki Duruşu

İnsanlığın hayat düsturu Kur’an’ın ilk muhatabı Hz. Peygamber ve onun seçki...

Din Kimin Emrinde?

Dini ve dünyayı batılılar gibi anlama hastalığına tutulalı beri, kimi müslü...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Münacat!

Allah’ım! Sen mü’min, mufaddıl, kadir, kâhir, muktedir ve kuds nuru...

Amansız Düşman Nefis Ve Onun Terbiyesi

Allah (c.c.) üç çeşit canlı türü yaratmıştır: Melekler, akılla donatıldığı ...

Demokrasi İtirazının İçini Doldurmak

İslâmî kesimde, kimi nassa dayanan, kimi de ‘izm’lerin Batı menşeli karakte...

Kiloların Nedeni “Anoreksiya Nevrozu” mu?

Kime sorarsanız sorun, herkes belli bir yaştan sonra kilolarından şikâyet e...

Kitap Okumaya Nerden Başlamalıyız?-1

Okumanın karakterimiz üzerindeki etkisi tartışmasız olduğuna göre okuma eyl...

Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Mason Locası 1738’de Galata’da kurulmuştur....

Eski Radyo

    “Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten,

   ...

İlmin Fazileti

Bazen bir merkebe daha fazla değer verilebilirse de, hiçbir za man merkebin...

Londra’dan Mekke’ye

Hac ibadetini yerine getiren ilk İngiliz Müslümanın kim olduğunu tarih kayd...

Burhan Çocuk Ağustos 2015

Hayal Hırsızı

Bu öykü, çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışa koşarak atları t...
En Çok Okunanlar