Editör Eylül 2014

Birkaç hadis-i şerifi bile ezberlememiş. Ama kendisini allame-i cihan zanne...

Cihâd Dersleri

Yazımızın başlığını teşkil eden “Cihâd Dersleri” ibâresi, rahmetli şehid Pr...

Bayramların süsü: Tekbir

Tekbir, bayramların süsü ve sevinç günlerinin kutlu sözüdür. Hadiste “Bayra...

Dini Bayramlarımız ve Kardeşliğimiz

Peygamberimiz Medine’ye hicret buyurduklarında Medinelilerin eğlendikleri i...

Haccın Esrarı

Kâbe, tarihin bir döneminde Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (ikisine de sela...

Selam ve Adâbları

Arapça’da “barış, esenlik ve selamet” gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ...

Hacı Şaban Efendi Hz. (V)

Yüce Allah insanların zarara uğramamasını asr suresiyle “iman etme ve salih...

Nurlu Sözler

Lise yıllarındaydım. Omuzlarımda sizlere anlatamayacağım türden bir yığın d...

SMS ve İnternet Çocukları-2

Günlük hayatta birçok işlerini telefonla halleden çocuklar, doğal olarak ak...

Müslüman’ın Tatili

Bütün bir yılın yorgunluğunu, ancak başını dinleyebileceği, sıkıntılardan u...

Ey Müslüman Dinini Kıskansana!

“İnananların; özür sahibi olmaksızın oturanlarıyla, Allah yolunda malları v...

Hz. Mus’ab İbni Umeyr (r.anh)

Ashab-ı kirâm’ın ileri gelenlerinden Künyesi Ebâ Muhammed’tir. Mekke’nin ze...


Şerafettin Tübu: “Mehmet Zahit Efendi, Erbakan’a çok dua ederdi.”

Alvarlı Efe Hazretlerinin talebesi Şerafettin Tübu Amca 1956’da Efe Hazretl...

Mektubat’ta Geçen Küçük Sarıklı Genç; Seyda Molla Bahri mi?

Bu yazı Risale-i Nur Külliyatının Mektubat isimli eserinin 28. Mektubunda g...


GEÇ KALINMIŞ YOLCULUK 3

“Yaşanılası Bir Duygu...”


Öğle vakti çıktıkları Mekke’den Hicreti tefekkür e...

“Müslümanım” Dedikleri Halde Müslüman Olmayanlar

Kur’an, insanları iman bakımından müminler ve kâfirler olmak üzere iki kısm...

Burhan Çocuk Eylül 2014

Yaz-Et Bitti Kış-Et’e Devam

Sevgili arkadaşlar, başlığı anlamaya çalıştığını...

Öğüt Verdim Deli Gönül Almadı

Aklım fikrim yâr eyledim ben bana

Öğüt verdim deli gönül almadı.

Bir kileciği...