Editör Mayıs 2015

Hz. Ali k.v.’nin şöyle dediği rivayet edilir:

“Büyüyüp Rabbimi tanımadan, kü...

Mübârek Ramazan Ayına Hazırlık Zamanı

Allah Teâlâ insanlar içinde Hz. Muhammed’i (s.a.v.), şehirler içinde Mekke’...

Kur’ân’ın Cennet Tasvirleri

Kudretini göstermek için kullarını yaratan Yüce Rabbimiz, rahmetinin bir te...

Kurtuluş Çağrısı Ezan-ı Muhammedi

“Emr-i  bülendisin ey ezan-ı Muhammedi

Kafi değil sadana cihan-ı Muhamm...

Dinin Devletle İlişkisinde Kemalist ve Post-Kemalist Dönem

Dikkatten kaçırmamamız gereken durum, tüm ihtişamlı serüvenine rağmen, Osma...

Bir Akide Manifestosu Olarak Ebu Hanife’nin Vasiyeti

Vasiyet, halidi bir İslam geleneğidir. İnsanlara istikamet üzere nasıl yaşa...

Kriz ve Enerji: Rusya ve Enerji Fiyatlarındaki Sert Düşüş

Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar genellikle ya enerji fiyatlarını yükse...

400 Milyon Yetim Bizi Bekliyor

UNİCEF rakamlarına göre dünya üzerinde 210 milyon civarı yetim var. Fakat 5...

Zaman, Kardeşlik Zamanıdır

Yıllarını toplum bilimine adamış bir adam Cemil Meriç her şeyi aslında bir ...

İslam Kardeşliği

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Hucurat suresi 10. ayette İslam dininin birço...

Medine-i Münevvere’de Ölmek Ve Cennetü’l Baki

Hazret-i Ömer (r.a) şöyle demişti: “Allahım bana Senin yolunda şehit olmayı ...

Ashâb-ı Bedir (radıyallâhu anhüm ecmeîn)

1. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sav)

2. Seyyidüna Ebû Bekir ...

Söz Söylemek, Sukut Etmek, Sır Saklamak 2

MALAYANİ

Kişinin dini veya dünyevi hayatı bakımından fayda sağlamayan, gerek...

Hz. Üsame b. Zeyd (r.anh)

Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Surâhîl ashabın ileri gelenlerinden biri olup, R...

Sinir Küpü Olmuş Anne Babalar

Teknolojinin zirve yaptığı çağımızda günümüz insanları, birçok iş ve işleml...

Allahü Teâlâ’nın Saltanatı

İmam Gazali ( Kimyâ-i Saâdet)

Allahü Teâlâ’nın zâtının var olduğu, sıfatları...

Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler

Kasden yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işler...

Burhan Çocuk Mayıs 2015

II. Mehmet’i Fatih Yapan Âlim

29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethinin 562. yılını k...


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/burhande/domains/burhandergisi.com/public_html/images/resized/images/stories/burhan/sayilar/43/buyuk/12_100_36.jpg' for writing: Permission denied in /home/burhande/domains/burhandergisi.com/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 127

en-Nebiyyu'l Ummî Kimdir?

en-Nebiyyu'l Ummî Kimdir?

Allah Teâlâ’nın, Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Muhammed’den bahsederken kullandığı ...