Editör Ağustos 2014

Tasavvufi eserler ilaç gibidir. Onlarda bulunan salihlerin nasihatleri ölü ...

Tâtile Çıkmayın İzin Kullanın

Yaz ayları gelince, insanlarda bir tâtil yapma ve izin kullanma telaşı başl...

Tatil Anlayışımız ve Kur’an

Tatil anlayışımızı belirleyen bir Kur’ân ayeti şöyledir: “Bir işten boşalın...

Dini Bayramlarımız ve Kardeşliğimiz

Peygamberimiz Medine’ye hicret buyurduklarında Medinelilerin eğlendikleri i...

Haccın Esrarı

Kâbe, tarihin bir döneminde Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (ikisine de sela...

Selam ve Adâbları

Arapça’da “barış, esenlik ve selamet” gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ...

Hacı Şaban Efendi Hz. (IV)

Zikir


Yüce Allah “Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman, gerek ayakta ve gerek otu...

Nil’in Umudu

Nil her zamanki gibi hüzünlü ve çileli akıyordu. Firavunların elinden gün y...

SMS Çocukları

Eskiden icatlar çağ açıp kapatırken günümüzde ise teknolojik gelişmeler o k...

Müslüman’ın Tatili

Bütün bir yılın yorgunluğunu, ancak başını dinleyebileceği, sıkıntılardan u...

Modernite Dayatması Karşısında Eşler Bir Kıyamet Alametine Dönüşebilir mi?

Ahir zaman peygamberinin ümmeti olarak yaşanan kıyamet alametlerinin olduğu...

Hz. Mus’ab İbni Umeyr (r.anh)

Ashab-ı kirâm’ın ileri gelenlerinden Künyesi Ebâ Muhammed’tir. Mekke’nin ze...


Şerafettin Tübu: “Alvarlı Efe Hazretleri büyük bir evliyaydı.”

Şerafettin (Tübu) Amca Erzurum’un Aşkale ilçesinin Merdiven köyünden… 1937 ...

Mektubat’ta Geçen Küçük Sarıklı Genç; Seyda Molla Bahri mi?

Bu yazı Risale-i Nur Külliyatının Mektubat isimli eserinin 28. Mektubunda g...


GEÇ KALINMIŞ YOLCULUK 3

“Yaşanılası Bir Duygu...”


Öğle vakti çıktıkları Mekke’den Hicreti tefekkür e...

“Müslümanım” Dedikleri Halde Müslüman Olmayanlar

Kur’an, insanları iman bakımından müminler ve kâfirler olmak üzere iki kısm...

Burhan Çocuk Ağustos 2014

Marifetli  Çocuk

Üç kadın ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardı....

Öze Bağlıdır

Gönül gel feragat eyle dünyadan

Servetin on arşın beze bağlıdır

Bütün maksudu...