Editör Ekim 2015

Eskiden hocanın insan hayatında ve toplumda ayrı ve özel bir yeri vardı. İt...

Zâlimler İçin Yaşasın Cehennem II

Hak ile bâtılın mücadelesi, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s)’in ço...

Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Hayatından Rahmet İzleri

Allah kendi mülkünde bozgunculuk yapılmasını istememektedir. Bu ilke geneld...

Oku Ama…

Dünyayı değiştiren yüz kişi diye meşhur olmuş kitapları hepiniz biliyorsunu...

İlim İrfan Bütünlüğü

Peygamberimizin sıkça okuduğu iki dua cümlesi şöyledir: “Allah’ım, senden f...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Ariflerin Manevi Kanatları


Ey Kardeşim, ârifin havf, recâ, muhabbet ve şevk ...

Hür Yürekli Gençler

Bismillahirrahmanirrahim.


Elhamdüli’llahi Rabbi’l âlemin ve sallallahu ve se...

İçtihadi Şehadetle Taçlandıran Müçtehit: Ebu Hanife

Adı, Numan… Sabit b. Zûta’nın oğlu…[1] Asıl itibariyle “Numan”, vücuda haya...

“Levlâke” Rivayeti ve “Nur-u Muhammedî” Meselesi

“Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” anlamındaki söz üzerinde dururken bu ...

Rabb’ın Terbiyesi

İslâmda İnanç Ve  İbadet Anlayışı


Allah Teâlâ Hazretlerine ebedî hamd, s...

Kelime-İ Tevhid Ve Fatiha Suresi

Etrafımıza dikkatlice bakarsak, kâinatın biz insanlar için yaratıldığını gö...


Allah’a Güvenmek ve Tevekkül

Neden Tevekkül  Etmeliyiz?


Tevekkül, Allah’a güvenmek, bağlanmak, O’nun ...

Kanatları Kırılan Çocuklar…

İnsanlara yardım etmeyi millet olarak çok severiz. Bazen üzerimize vazife o...

Nereye Gidiyor(sun)uz? Semavi Reçetemiz Rafta!

Başta terör ve bölücülük olmak üzere yaşadığımız tüm maddi ve manevi sorunl...

İslam ve Kültürel Gereksinimler

İslam Hukuku


Kültür güncel bir terim olduğu için klasik İslam Hukuku metinle...

Burhan Çocuk Ekim 2015

Hayatın Anlamı


Eski zamanlarda adamın biri hayatın anlamının ne olduğunu mer...