Editör Ekim 2014

İlmin ve âlimin üstünlüğü konusunda sözün en güzelini söyleyen Rabbimizi ve...

İlmin ve Âlimin Üstünlüğü

İlmin ve âlimin üstünlüğü konusunda sözün en güzelini söyleyen Rabbimizi ve...

İslam’da İlmin Önemi ve Hedefi

İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin sahipleri olarak dünyada en az okuyan topluml...

İçtihat Kapısı

Dinî hayatımızı inşa ederken neyi esas alıp neye göre hareket edeceğimiz, n...

Din ve Bilim Çatışır mı?

Din, insanlığa huzur ve mutluluk getiren hayat tarzıdır. İddia edilenin aks...

Ahir Zaman Yolcusuna Tenbih ve İhtarlar- I

Önceki Ahir Zaman Yolcusuna Tenbih ve İhtarlar adlı yazı dizisine; takva il...

İlim ve İlmin Faziletine Dair Sözler...

Her kabileden bir cemâatın dini iyice öğrenmeleri gerekmez miydi? (Tevbe/12...

Hz. Ebu Zerr el-Gıfarî (r.a)

İlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gıfâr kabilesine mensub olup doğu...

Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi ve Marifetname’si

İnsanların hayatında bazı yerler vardır ki onlar için hep önemlidir. Hayatl...

Selam ve Adâbları

Arapça’da “barış, esenlik ve selamet” gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Her türlü hamd-ü senâ âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.


Allah’ın salât ve s...

Namaz Kılan Köleler Olmayacağız

Namazı ikame etmek, İslam dinimizin başlıca temel emirlerinden biridir. “Se...

İmam Muhammed Zahid el-Kevseri Kimdir?

İnsanlar gibi ilmin de vatanı vardır. Hz. Adem’le yeryüzüne gelen ilim, pey...

İbadetlerin İlki

Bize birisi ibadetlerin ilki nedir diye sorsa verilecek cevapları düşünüyor...

Müceddid-i elfissânî İmam-ı Rabbanî (k.s) den

Ey oğul!

Yalan söylediği defalarca tecrübe ve tespit edilmiş bir şahıs, bir ...

Bayburtlu Âşık Kurbani: “Allah için her an Kurban olmalıyız.”

Süslü sözlerden, cilalanmış cümlelerden usandıysanız, gösterişsiz bir üslub...

Bu Dünyaya Verme Gönül

Bu dünyaya verme gönül 

Dünya sana kalır değil

Dünya seven dost katına

Yü...

Su Kasidesi

Na’t kelimesinin sözlük anlamı “bir şeyi methederek anlatma, vasıflandırma”...

Sırlı Dost

Ah Cihangir Ağabey ah! Kimdin, neydin, nasıl girmiştin hayatıma? Hep aynı ş...

Burhan Çocuk Ekim 2014

Bayramınız Mübarek Olsun


Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü,

Bayram günü...


En Çok Okunanlar