Editör Ocak 2017

İmanlı gönüllerde bir acıdır, bir feryattır Mescid-i Aksa. Ümmetin imtihan ...

Kudüs’ün Fethinden Sonra Kısa Bir Tarihçesi

Mekke, dünyanın kalbi; Kudüs de Ortadoğu’nun kalbidir. İşgal altında olan K...

Rabbimiz! Kâfirlere Karşı Bize Yardım et!

Yaratıkların en güzeli ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanoğlu pey...

Kudüs Davamiz

Âlemlerin rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, a...

Kudüs’e Hâkim Olan Dünyaya Hâkim Olur

Efendimiz’in (s.a.v.), ashab-ı kiramdan Ebu Zer (r.a.)’in sorularına cevap ...

Miraç Ayarında Namazlarla Kudüs’ün Özgürlüğüne

“Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz Mescid-i Aksâ’da kılınan bin namazdan ...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Allah Teâlâ’nın ilmi, ârif kişiyi sebeplerle uğraşmaktan alıkoyar. Yani onu...

İslam’ın Kızı! Aişe; (II)

Rafiziler’in/Şia’nın  Sönen Ateşi Ve İthamlar

Mecusî ateşini bastırıp sö...

Kâmil Müminin En Önemli ÖzelliğiOlarak Ahlâk

Kur’an Penceresinden Genel Bir Bakış

İnsanı insan yapan değerlerden biri ola...

Tekfir Meselesi

Tekfir meselesi uzun zamandan beri gündemdeki yerini koruyor. Bu mesele hak...

Sabrı Kuşanmak

İnsanoğlunun hayatı her zaman güllük gülistanlık olmaz. Bazen varlıkla baze...

Kibârı Kelam (Ehlullâh’ın Dilinden…) 18

Fakirler ve Zenginlerin Tercihleri

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (رَحِمَهُ...

Çocuklarda Bilinçaltı Nasıl İşler?

Yaradılışları gereği zihinleri boş olarak yaratılan çocuklar, eğitilmeye mü...

Hz. Ebû Hureyre (r.anh)

Çok hadis rivâyet eden meşhur sahâbî.

Adı, Abdurrahman b. Sahr; künyesi, Ebû...

el-Esmâ ül-Hüsnâ

“Ey insanlar! Sizler Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise her bakımdan s...


Burhan Çocuk Ocak 2017

Kudüs ve Mescidi Aksa

Kudüs, semavi bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehird...

Su Kasidesi

21.  Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-i hayât

  Hasmı su içse dön...