Editör Aralık 2014

Dua almak, duaya vesile olmak, duanın peşinde olmak güzeldir. Dua salih kul...

Tevbe Dediğin İşte Böyle Olur

Kâ’b b. Mâlik radıyallâhu anh, Rasûlullah Efendimiz’in üç meşhur şâirinden ...

Kur’ân’da 40 Yaş DuasıDua 


Dua, kulun Rabbine çağrısı, O’na yakarması, O’nunla konuşması, O’n...

Zaman ve Mekâna Müslümanca Bakış

Biz farkında olalım ya da olmayalım, zaman ve mekân kavramları hayatımızın ...

“Allah, Sizi Bir Za’ftan Yarattı...”

Tevbe ‘dönmek’tir; kesin bir kararlılıkla günahtan dönmek, hatadan pişmanlı...

Ahir Zaman Yolcusuna Tenbih ve İhtarlar- II

Ahir Zaman Yolcusuna

Tenbih ve İhtarlar- IIBundan bir önceki Ahir Zaman Yolc...

İlim ve İlmin Faziletine Dair Sözler...

Her kabileden bir cemâatın dini iyice öğrenmeleri gerekmez miydi? (Tevbe/12...

Hz. Ebu Zerr el-Gıfarî (r.a)

İlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gıfâr kabilesine mensub olup doğu...

Modern Haçlı Zihniyeti Sembollerimize Saldırıyor

Bu şiir Mehmet Akif Ersoy’un meşhur Bülbül şiirinden alınmış bir bölümdür. ...

Doğrularla Beraber Olun!..

İnsanoğlu toplumsal bir varlıktır. Toplumu oluşturan insanların bazısı doğr...

Fütüvvet Nedir

Fütüvvet Nedir?


Er kişi başkasına husumette bulunmayıp Allah için kendi nefs...

Yaşadığı Çağdan Sorumlu İnsan; Müslüman

Yaşadığı Çağdan Sorumlu İnsan;

Müslüman


Zaman hızla akıyor, imtihan bütün yön...

İmam Muhammed Zahid el-Kevseri Kimdir?

İnsanlar gibi ilmin de vatanı vardır. Hz. Adem’le yeryüzüne gelen ilim, pey...

Allah (c.c.)’a Aralanan Kapı

Her insan topraktan yaratılmıştır. Ama topraktan yaratılmasına rağmen her i...

Medya Karanlığından Hakka Hicret

Medya Karanlığından Hakka HicretMedya, yazı, ses veya görüntü aracılığı ile...

Bayburtlu Âşık Kurbani: “Allah için her an Kurban olmalıyız.”

Süslü sözlerden, cilalanmış cümlelerden usandıysanız, gösterişsiz bir üslub...

Gönül

Evvel sen de yücelerden uçardın

Şimdi enginlere indin mi gönül

Derya deniz da...

Su Kasidesi

Na’t kelimesinin sözlük anlamı “bir şeyi methederek anlatma, vasıflandırma”...

Sırlı Dost

Ah Cihangir Ağabey ah! Kimdin, neydin, nasıl girmiştin hayatıma? Hep aynı ş...

Burhan Çocuk Aralık 2014

O Bir Allah (c.c) Dostuydu


Allahu Teâlâ dinini tebliğ etmekle görevli insanl...